donderdag 21 januari 2010

Zeeuwen Gezocht in 2009Ook in 2009 is de website Zeeuwen Gezocht veelvuldig geraadpleegd. Het aantal bezoekers (IP's) is ten opzichte van 2008 met slechts 1 % gedaald tot 178.902. Gemiddeld raadplegen per dag 488 bezoekers de website. Het aantal pageviews bedroeg meer dan 2 miljoen.
De omvang van de database nam toe met 433.000 naamsvermeldingen tot 6,4 miljoen. Het aantal records dat in Zeeuwen Gezocht is opgenomen bedraagt 2,5 miljoen, verdeeld over 625 bestanden.
Het aantal reacties bleef ook in het afgelopen jaar hoog, meer dan 3.000. De aangeboden gegevens worden door u kritisch overgenomen en verwerkt. Dank hiervoor, want “Alleen samen kunnen we Zeeuwen Gezocht nog beter maken!”

Aan de grafiek is duidelijk te zien dat de updates in januari en juli veel bezoekers trekken. In de maanden april, mei en juni is het aantal bezoekers het laagst. Zou dat komen omdat senioren vaak in het voorjaar op vakantie gaan? Wat zou kunnen betekenen dat de meeste gebruikers van Zeeuwen Gezocht ouder dan 60 jaar zijn?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten